تبلیغات
عاشقان امام علی علیه السلام - نفوذ وسیطره یهود بر امریکا

عاشقان امام علی علیه السلام

نفوذ وسیطره یهود بر امریکا
نفوذ و سیطره یهود!

در فصلهاى پیش به این نتیجه رسیدیم كه یهود، پیوسته مى‏كوشد تا جهان را تحت سیطره خود در آورد.

اینك باید دید، كه آنها تا چه اندازه‏اى در این زمینه موفق بوده‏اند.

قبل از هرچیز باید گفت: ما مطمئن هستیم كه ملل جهان گرچه هنوز در پنجه یهود هستند، ولى بالاخره روزى از این پنجه‏هاى خونین خلاص خواهند شد تا ضربت سنگین خود را بر پیكر یهود وارد ساخته و آنها را از سرزمینهاى اسلامى ریشه‏كن كنند.

ولى مقصود آن است كه مسلمانان را از سیطره یهود بر مواقع حساس جهان مطلع ساخته، قدرت آنها را با نیروى خود بسنجیم تا بیهوده وارد كار نشویم.

الف ـ سازمان ملل متحد: (یا كنفرانس بین‏المللى یهود!)

1 ـ شعبه دبیر كلى سازمان

نام شخصیّتهاى یهود كه در شعبه دبیر كلى سازمان ملل متحد هستند از قرار ذیل است(1):

1 ـ دكتر اچ، اس، بلوك رئیس شعبه اسلحه!

2 ـ انتونى كولات، رئیس امور اقتصادى!

3 ـ انس كارد و زنبرگ، مشاور پایه یك امور اقتصادى!

4 ـ داوید ونتراب، رئیس شعبه حسابدارى!

5 ـ كارل، لاجمن، رئیس شعبه خزانه و واردات!

6 ـ هانرى لانكیر، معاون دبیر كل در امور اجتماعى!

7 ـ دكتر لیون استیننگ، رئیس شعبه مواد متبادله!

8 ـ دكتر اشكول، رئیس شعبه حقوق بشر!

9 ـ اچ، اى، دیكوف رئیس شعبه اداره كشورهاى غیر مستقل!

10 ـ بنیامین كوهین، معاون دبیر كل شعبه اطلاعات!

11 ـ جى، بینوت لیفى، رئیس شعبه فیلم‏ها!

12 ـ دكتر لیفان كونو، معاون رئیس شعبه قانون!

13 ـ ابراهام، اچ، فیللر، رئیس شعبه قانون!

14 ـ چى ساندبرك، مشاور شعبه قانون بین‏المللى!

15 ـ دافید، زایلو دویسكى، رئیس شعبه مطبوعات!

16 ـ جرجو رانیوفیج، رئیس شعبه مترجمین!

17 ـ ماكس ایراموفیج، رئیس شعبه تصمیم!

18 ـ مارك سولبر، رئیس شعبه ساتو!

19 ـ بى، سى، جى، كین، رئیس شعبه محاسبات!

20 ـ مرسیدس بركمن، مدیر استقلال(2)!

21 ـ دكتر اى، سنجر، رئیس شعبه مراجعات!

22 ـ باول، رادزیاتكو، رئیس دكتراى بهداشت جهانى!

2 ـ شعبه اطلاعات سازمان ملل متحد

1 ـ جرزى شبیرو، رئیس خبرگزاریها، مركز ژنو!

2 ـ بى، تیكفر، رئیس شعبه خبرگزاریها، مركز هند!

3 ـ هنرى، فاست، رئیس شعبه خبرگزاریها، مركز چین!

4 ـ دكتر جولیوس، ستاویسكى، رئیس شعبه خبرگزاریهاى (م وارشو)!

3 ـ شعبه امور داخلى، در سازمان ملل متحد
ـ دایفید، اى، موریس كه اسم حقیقیش، موسكوفیچ، رئیس امورات، داخلى جهانى!(3).

2 ـ فى، كبریل كارسن، رئیس شعبه‏هاى داخلى منطقه استوا!

3 ـ جان زوزنر، خبرگزار لهستانى در شعبه‏هاى داخلى!

4 ـ مؤسسه تغذیه و كشاورزى

1 ـ اندرى، مایر رئیس شعبه تغذیه و كشاورزى!

2 ـ اى، بى، جاكویسن نماینده دانمارك، در شعبه تغذیه كشاورزى!

3 ـ اى، فریس نماینده هلند در شعبه تغذیه و كشاورزى!

4 ـ ام، ام، لییمن رئیس شعبه آبادانى و مسكن!

5 ـ كیروا كاردوس رئیس شعبه همزیستى جهانى!

6 ـ بى‏كاردوس رئیس شعبه متفرقات!

7 ـ ام، از اكل (حسقیل) رئیس شعبه اقتصاد تحلیلى!

8 ـ جى، سى، كاكان مشاور فنى شعبه حفظ جنگلها!

9 ـ ام، اى، هایرمن رئیس شعبه حفظ جنگلها!

10 ـ جى، مایر، رئیس قسمت تغذیه!

11 ـ اف، ویسل رئیس قسمت اداره!

ب ـ (یونسكو) یا مؤسسه فرهنگى. (سازمان یونسكو)

یونسكو هم مانند مراكز با اهمیّت جهان بدست اخلالگر یهود مى‏چرخد، این مؤسسه تنها بوسیله دو شخصیّت اداره مى‏شود:

1 ـ آلف سومر، فیلد رئیس هیئت مبادلات خارجى!

2 ـ جى، ایزنهارد رئیس هیئت تنظیم فرهنگ جهانى!

شخصیّتهاى دیگر این مؤسسه از قرار ذیل است:

3 ـ ام، لافن رئیس شعبه فرهنگ جهانى!

4 ـ اج، كابلن رئیس كل شعبه استعلامات!

5 ـ سى، اچ و تیز رئیس شعبه حسابدارى!

6 ـ اس، سامون، سلیكى رئیس شعبه استقلال!

7 ـ بى، ابرامیسكى رئیس شعبه پناهندگان و سیاحت!

8 ـ بى، ویرمل رئیس شعبه سازمان و تعیین!

9 ـ دكتراى، ویلسكى رئیس شعبه فنى مصالح صحراهاى آسیا!

ج ـ بانك عمران بین‏المللى

1 ـ لیونارد بى‏رست، مدیر اقتصادى بانك!

2 ـ لیوبولد جیمله نماینده (چكسلواكى) در مجلس شوراى اداره!

3 ـ آى یولاك، عضو مجلس شوراى اداره!

4 ـ اى، ام، جونك نماینده (هلند) در مجلس شوراى اداره!

5 ـ بى، مندیس نماینده (فرانسه) در مجلس شوراى اداره!

6 ـ جى، ام، برتلیس نماینده (بیروفى) در مجلس شوراى اداره!

7 ـ ام، ام، مندلس سكرتر بانك عمران جهانى!

8 ـ وى، ابراموفیچ نماینده (یوگسلاوى) در مجلس شوراى اداره!

د ـ صندوق نقد بین‏المللى

در واقع این مؤسسه جهانى ستون اصلى سازمان ملل را تشكیل مى‏دهد، شخصیّتهاى این مؤسسه بدین ترتیب هستند:

1 ـ جوزیف كولد من، عضو (چكسلواكى) در هیئت اداره!

2 ـ بى، مندیس، نماینده (فرانسه) در هیئت اداره!

3 ـ كمیل، كات مدیر كل مؤسسه!

4 ـ (w) كاستر مدیر اداره شعبه (هلند)!

5 ـ لویس رامنیسكى، مدیر اداره شعبه كانادا!

6 ـ لویس آلمتن، معاون مدیر كل!

7 ـ اى، ام، برنستن مدیر شعبه تحقیق و بررسى!

8 ـ لیو، لیفانفال، مشاور سابق مؤسسه!

9 ـ جوزیف كولد، مشاور سابق مؤسسه!

هـ ـ مؤسسه پناهندگان بین‏المللى

1 ـ مایركوهین، مدیر كل شعبه بهداشت جهانى

2 ـ پییر جاكویسن، مدیر كل اعاده و اسكان پناهندگان.

و ـ مؤسسه بهداشت جهانى!

1 ـ زت، دوستجمن، رئیس شعبه فنى!

2 ـ جى، مایر رئیس قسمت طب!

3 ـ دكتر ام، كودمر رئیس اداره قسمت طب و مالیّه!

4 ـ اى، زارب رئیس قسمتى از مؤسسه!

ز ـ مؤسسه تجارت جهانى

1 ـ ماكس، لوتنز رئیس هیئت مربوط به امور داخلى!

2 ـ اف، سى، ولف رئیس شعبه استعلامات جهانى!(4) البته آنچه ذكر شد، گوشه‏اى از سیطره یهود بود، آیا بعد از همه اینها مى‏توان گفت كه دنیاى غرب بدست غیر یهود مى‏چرخد؟

اینك توجّهى به آمار تكان دهنده‏اى از نفوذ و فعالیّت یهود در آمریكا بفرمائید.

صلاح دسوقى در كتاب خود (آمریكا مستعمره صهیونیسم) آمار سال1950 را چنین مى‏نویسد(5):


آمریكائى
یهودى
نوع كار

30٪
70٪
وكلاى دادگسترى

31٪
69٪
دكترها

23٪
77٪
تجار

57٪
43٪
پیشه وران

62٪
38٪
كارمندان دولت

98٪

كارگران فنى

99.9٪

كشاورزان

100٪

بیكاران، افتادگان


خوب دقّت بفرمائید، با آنكه یهود فقط 4٪ ملّت آمریكا را تشكیل مى‏دهند، با این حال تمام مراكز با اهمیّت آن كشور در دست آنها است.

نفوذ یهود، در چند سال اخیر آن قدر دامنه‏دار و توسعه پیدا كرده كه با مقدّسات نصارى بازى مى‏كند چنانچه، چندى پیش صدها كشیش و كاردینال در واتیكان جمع گشته یهود را از خون مسیح تبرئه كردند!

گرچه به عقیده ما مسلمانان (عیسى علیه‏السلام) زنده است (... وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ...)(6) نكشتند او را و نه بدار آویختند ولیكن شبهه شد مرایشان را، ولى این تبرئه كه مخالف صریح انجیل مقدّس و صدها كتاب و دلیل دیگر نصارى است، خود بزرگترین سند بر نفوذ عجیب و روز افزون، یهود در جهان مسیحى است.1 ـ نقل و اقتباس از كتاب (اسرارالماسونیة)، تألیف ژنرال جواد رفعت ایلخان، بغداد، دارالبصرى صفحه221.

2 ـ طلب وابستگى به سازمان ملل متحد، از طرف مدیر بخش استقلال قبول یا رد مى‏شود.

3 ـ شخصیّتهائى كه این شعبه مهم سازمان را اداره مى‏كنند عبارتند از: آلتمن، یهودى، بلونى / دافید، زلباخ، یهودى آمریكائى / فینت، یهودى، بلژیكى.

4 ـ به كتاب خطرالمحیط بالاسلام، صفحه323 مراجعه شود.

5 ـ نقل از خطرالیهودیه العالمیه، صفحه205.

6 ـ سوره نساء، آیه157.


[ یکشنبه 1392/10/8 ] [ 01:16 ق.ظ ] [ علی نوائی ] [ نظرات() ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه